logo-klein

Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Autorijschool Ton Rosenberg heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in of op deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Autorijschool Ton Rosenberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van informatie op deze website.

Autorijschool Ton Rosenberg mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Autorijschool Ton Rosenberg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Autorijschool Ton Rosenberg is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail via internet naar Autorijschool Ton Rosenberg wordt verzonden is niet beveiligd tenzij dit in de Privacy Statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

U zal Autorijschool Ton Rosenberg, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Op deze website, de Privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Autorijschool Ton Rosenberg

iTeach u2Drive

 • TR

  Je lest in een sportieve
  Peugeot 2008
  (midi-SUV)

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  De auto heeft 
  airconditioning

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Je instructeur
  rookt niet 

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  De auto heeft een full-colour
  navigatiesysteem

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Ton Rosenberg, een hoog  
  slagingspercentage

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Ik geef op prettige en
  ontspannen manier
  rijles

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Mijn rijlessen zijn gericht op de  
  ontwikkeling per leerling

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  7Rustige instructeur en een
  goede combinatie van
  leuk en leerzaam

   

  Ton Rosenberg